Atiye Ertürk

Hakkımda

Psikolog Atiye Ertürk ilk ve orta öğrenimini Manisa’da tamamladıktan sonra lise öğrenimini Anadolu Öğretmen Lisesinde başarıyla bitirdi. Eylül 2017’de FMV Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünü burslu olarak kazandı. Lisans hayatı boyunca alanı ile ilişkili çeşitli kurumlarda deneyim elde edeceği staj imkanları buldu. Travma araştırma laboratuvarlarında saha çalışmalarına katılarak travma psikolojisi; rehabilitasyon merkezlerinde disleksi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, otizm ve down sendromu tanısı almış çocuklarla çalışarak çocuk/ergen psikolojisi; bunlara ek olarak da özel hastanelerdeki staj deneyimleriyle genel vaka formülasyonları konularında tecrübeler elde etti. Psikoloji kulübünde aktif rol alan ve etkinliklerde görevli olan Atiye Ertürk ek olarak kazandığı çalışma bursu sayesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında iş deneyimleri kazandı. Lisans öğrenimi süresince aldığı Psikoloji bölümü dönem birinciliği başarı bursu ve elde ettiği ortalama ile onur derecesiyle okulunu tamamladıktan sonra alanı ile ilgili birçok sempozyum ve seminere katıldı. “Yetişkinlerde Klinik Görüşme Teknikleri” uygulayıcı eğitimlerini tamamladı. Şu anda Megalife Rezonans Terapi merkezinde sigara ve alkol bağımlılıklarında psikolojik bağımlılığa, gıda bağımlılıklarında duygusal açlığa ve yaşamımız boyunca sahip olmamız gereken ruhsal dengelemeye yönelik psikolojik danışmanlık hizmetleri yürütmektedir.

Education:

Year Degree Institute
2006 MBBS, M.D University of Wyoming
2010 M.D. of Medicine Netherland Medical College