Büşra Nur Tezcan

Hakkımda

Psk. Büşra Nur Tezcan İzmir’de doğdu ve ilköğretim, ortaöğretim ve lise dönemini burada tamamladıktan sonra Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğrenim hakkı kazandı. Erken mezuniyet ile yüksek onur öğrencisi olarak Ocak 2020 yılında mezun oldu. Eş zamanlı olarak Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Çift Ana dal Programında eğitimini sürdürmektedir. Aynı zamanda çeşitli dergi ve gazetelerde içerik yazarlığı yapmaya devam etmektedir. Eğitim ve öğrenim hayatı boyunca sosyal ve akademik etkinlikler ile uğraştı, Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu Akıl Defterim’de blog yazarlığı yaptı. Maltepe Üniversitesi Psikoloji Kulübü yönetiminde aktif rol aldı. Lisans eğitimi boyunca klinik psikoloji, nöropsikoloji ve gelişim psikolojisi alanlarında staj yaparak deneyim sağladı.  İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarında asistanlık yaparak, alanla ilgili afaziler ve nöropsikolojik bozukluklar ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde klinik psikoloji stajında patolojik davranış bozuklukları gösteren kişilerle çalıştı. Rezonans terapilerine ilgi duyan Büşra Nur Tezcan, rezonans terapistliği eğitimlerini örgün ve online olarak tamamladı. Mezun olduktan sonra, Temmuz 2020 itibari ile Megalife Rezonans Terapi Merkezi’nde danışanlarını kabul etmektedir. Büşra Nur Tezcan merkezimizde bilişsel davranışçı terapi ekolü ile bireysel terapi, aile ve çift danışmanlığı, alkol bağımlılığı terapileri, sigara bağımlılığı terapileri, duygusal yeme bozukluğu terapileri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu terapileri, disleksi ve otizm ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Education:

Year Degree Institute
2006 MBBS, M.D University of Wyoming
2010 M.D. of Medicine Netherland Medical College